Termeni şi condiţii

1. Site-ul www.editura-art.ro, numit în continuare şi Serviciu, este pus la dispoziţie de către S.C. Grup Editorial ART S.R.L., numit în continuare şi ART. Serviciul este prezentat „aşa cum este" („as is"), fără nicio garanţie, obligaţie sau răspundere faţă de utilizatorii finali sau faţă de terţi, cu excepţia obligaţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare. ART îşi desfăşoară activitatea cu respectarea completă a obligaţiilor legale.
2. ART păstrează în totalitate şi în mod unilateral dreptul de a adăuga, şterge, modifica, folosi toate materialele, datele şi informaţiile conţinute la orice moment de Serviciu, inclusiv cele adăugate de utilizatorii finali sau asociate comportamentului lor în cadrul Serviciului.
3. Utilizator final este orice persoană care accesează orice pagină sau resursă din cadrul Serviciului, indiferent dacă este sau nu utilizator înregistrat.
4. Drepturile de autor pentru acest site sunt deţinute de ART, niciun material conţinut neputând fi reprodus integral sau parţial fără acordul scris prealabil.
5. Detaliile produselor, proiectelor, evenimentelor şi serviciilor ART prezentate în cadrul Serviciului sunt oferite cu titlu informativ şi pot suferi modificări neanunţate.
6. De asemenea, imaginile, clipurile video şi celelalte resurse media sunt prezentate în cadrul Serviciului cu titlu de exemplu.
7. Prin accesarea Serviciului, utilizatorul final se angajează să nu creeze nicio daună sancţionată ca atare de legislaţia română către ART sau către oricare persoană fizică sau juridică. La crearea sau actualizarea unui cont de utilizator înregistrat, utlizatorul final se angajează să introducă şi să menţină datele sale de identificare complete şi corecte.
8. Aceşti Termeni şi condiţii de folosire se aplică pe termen nelimitat de la prima accesare a Serviciului. Ele pot fi modificate de ART în orice moment, fiind recomandat ca utilizatorul să verifice la fiecare accesare versiunea curentă, marcată prin «Data ultimei modificări».
9. ART încearcă să-şi îmbunătăţească serviciile şi vă invită să contactaţi office@editura-art.ro pentru orice probleme şi îmbunătăţiri legate de Serviciu sau de aceşti Termeni şi condiţii.

Politica de confidenţialitate şi date cu caracter personal
1. ART poate colecta de la dumneavoastra date cu caracter personal (prin care puteţi fi identificat), dar numai cu acordul dumneavoastră, în formularele în care confirmaţi acordul cu prezenţii Termeni şi condiţii sau la comanda produselor noastre de pe site.
2. Folosim datele cu caracter personal colectate în următoarele scopuri:
• Pentru a ne asigura că site-ul ART răspunde nevoilor dumneavoastră.
• Pentru a livra serviciile noastre online, cum ar fi, dar fără a se limita, la produse editoriale, cărţi şamd.
• Pentru a asigura accesul la secţiuni cu acces limitat ale site-ului, cum ar fi, dar fără a se limita, la Contul tău.
• Pentru menţinerea unei relaţii online cu clienţii noştri, similară unei relaţii comerciale tradiţionale.
3. ART colectează informaţii şi le prelucrează în date statistice despre ce pagini accesaţi în interiorul site-ului, inclusiv adresa IP de la care site-ul este vizitat. ART poate folosi, în cadrul site-urilor, cookies.
4. ART poate dezvălui datele cu caracter personal către terţi dacă acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de bună credinţă în care aceste acţiuni sunt necesare pentru: (a) conformarea la rigorile legii; (b) protejarea şi apărarea drepturilor ART declarate sau implicite în prezenţii Termeni şi condiţii.
5. Atunci când ART este solicitat legal să furnizeze date cu caracter personal, vor fi dezvăluite doar acele date necesare îndeplinirii obiectului solicitării.
6. ART nu vinde, distribuie, schimbă sau închiriază date cu caracter personal către terţi.
7. Persoana care a trimis date cu caracter personal către ART are următoarele drepturi, conform Legii nr.677/2001:
a) Dreptul la informare (art.12).
b) Dreptul la acces la date (art.13) - dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de ART.
c) Dreptul la intervenţie (art.14) - dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisă şi în mod gratuit, următoarele:
i) rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor incomplete, inexacte sau prelucrărilor nelegale;
ii) transformarea datelor personale nelegale în date anonime;
iii) notificarea terţilor cu privire la operaţiunile prevăzute la lit. i) şi ii).
d) Dreptul la opoziţie (art.15) - dreptul de a se opune, în mod gratuit şi printr-o cerere scrisă, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări.
e) Dreptul de a se adresa justiţiei (art.18) - dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor garantate de lege şi care au fost încălcate.
f) Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere (art.25).

Condiţii de plată: la comenzile de peste 100 de lei, transportul este gratuit!

Data ultimei modificări: 1 septembrie 2016

 

Vă recomandăm şi